ITHEN set of methodologies and guidelines

Intelektualni izdelek 1

Kontekst

Predmeti trženja in poslovnega upravljanja, ki se poučujejo na univerzah ter v tehniškem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, so redko v skladu z dejanskimi zahtevami današnjega trga dela, ponavadi ker jim manjka mednarodni pristop, ki je temeljnega pomena, saj imajo ti poklici vedno večnacionalni in/ali globalni doseg.

Študenti, ki so končali visokošolske zavode (univerze ali TVET-institucije) na področju trženja in upravljanja podjetij, so pokazali pomanjkanje ključnih kompetenc za podjetništvo in kulturno zavest ‒ to je zmožnost dela in mednarodnega sodelovanja na svojem delovnem mestu.

Cilj intelektualnega izdelek ITHEN je torej zbrati inovativne metodologije, ki lahko pomagajo razviti tržno usmerjene ključne kompetence pri študentih, ki obiskujejo mednarodne skupne tečaje. Izdelki bodo tudi metodološke smernice, ki bodo vsebovale standarde in navodila za vključevanje teh metodologij v vse prihodnje skupne mednarodne tečaje, ki jih bo izvajala mreža ITHEN, pa tudi drugi deležniki, ki so zunaj partnerstva.

Partnerji bodo zbirali tudi povratne informacije predstavnikov MSP na njihovih ozemljih, zato bodo ocenili dejanski učinek izbranih metodologij na možnosti študentov na trgu dela. Vse metodologije, uvedene s tem izdelkom, bodo upoštevale dvojno metodo: “študiraj in delaj”, saj študentom omogoča sodelovanje z zasebnimi podjetji in je učinkovitejši način za zagotavljanje poslovnih in tržnih kompetenc.

Koristi

Pričakovani učinek

0
študentov bo pridobilo nove veščine ter ključne kompetence podjetniške in kulturne ozaveščenosti, ki se uporabljajo na področju mednarodnega trženja in poslovnega upravljanja, kar bo povečalo njihove možnosti na trgu dela.
0
učiteljev bo obvladalo inovativne metodologije, uporabne za zagotavljanje ključnih kompetenc za podjetniško in kulturno ozaveščenost v svoji običajni učni praksi.

FREE to download

Products

ITHEN Set of Key Competences and Indicators of Achievement.

TARGET: TVETs, Universities, teachers looking for a guiding document when developing new curricula in the field of international marketing or business management.

Set of I-THEN Methodologies

TARGET: TVETs, Universities, teachers looking for detailed methodologies to adopt in order to develop key entrepreneurial and cultural awareness competences in their students. LANGUAGES: Italian, English, Spanish, Portuguese, German, Turkish, Slovenian

Report on the feedback of SMEs regarding ITHEN’s competences and methodologies

Pilot evaluation report

Short video interviews to students involved in the Pilot

ITHEN Methodological Guidelines

Pridružite se ITHEN

Follow us

Pridružite se ITHEN

Follow us