ITHENF Metodoloji ve Kılavuz Dizisi

Entelektüel çıktı 1

İçerik

Üniversitelerde ve TVET’lerde öğretilen pazarlama ve işletme yönetimi konularının, genellikle uluslararası bir yaklaşımdan yoksun olması, bu mesleklerin çoğu zaman çok uluslu ve/veya küresel bir tarza sahip olması nedeniyle, günümüzün iş piyasasının gerçek gereksinimleriyle çok uyumlu değildir.

Pazarlama ve işletme yönetimi alanlarında Yüksek Öğrenim kurumlarından (Üniversiteler veya TVET’ler) mezun olan öğrencilerin, girişimcilik ve kültürel farkındalık bağlamında, yani uluslararası ortamlarda çalışma ve işbirlik becerileri konusunda temel yeterliliklerin eksik olduğu gözlenmektedir.

Bu nedenle ITHEN’in Entelektüel Çıktısının amacı, uluslararası ortak kurslara katılan öğrencilerde pazar odaklı temel yeterliliklerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek yenilikçi metodolojiler belirlemektir. Ayrıca ITHEN Ağı tarafından ve ayrıca ortaklığın dışındaki diğer kuruluşlar tarafından gelecekte yürütülecek olan tüm ortak uluslararası kurslarda bu metodolojilerin entegrasyonu için standartlar ve talimatlar içeren kılavuzlar üretecektir.

Ortaklar ayrıca kendi bölgelerindeki KOBİ temsilcilerinden geri bildirim toplayacak ve böylece seçilen metodolojilerin iş piyasasındaki fırsatlar nezdinde öğrenciler üzerindeki gerçek etkisini değerlendireceklerdir. Bu çıktı çerçevesinde sunulan tüm metodolojiler ikili yöntemi izleyecektir: “ders çalışmak, pratik hayatta çalışmak”. Böylece, öğrencilerin özel şirketlerle ilişki kurmasını sağlandığı gibi  iş ve pazarlama yetkinlikleri de daha etkili bir biçimde sağlanmış olacaktır. 

 

Faydalar

Tahmini Etki

0
öğrenci, uluslararası pazarlama ve işletme yönetimi alanında iş fırsatlarında şanslarını arttıracak, girişimcilik ve kültürel farkındalık gibi konularda temel yetkinlikler kazanacaktır.
0
eğitici girişimcilik ve kütlürel farkındalık alanlarında öğrencileri yetiştirecek; sıradan eğitici becerilerinin ötesinde yenilikçi yöntemlerde uzmanlaşacaktır.

FREE to download

Products

ITHEN Set of Key Competences and Indicators of Achievement.

TARGET: TVETs, Universities, teachers looking for a guiding document when developing new curricula in the field of international marketing or business management.

Set of I-THEN Methodologies

TARGET: TVETs, Universities, teachers looking for detailed methodologies to adopt in order to develop key entrepreneurial and cultural awareness competences in their students. LANGUAGES: Italian, English, Spanish, Portuguese, German, Turkish, Slovenian

Report on the feedback of SMEs regarding ITHEN’s competences and methodologies

Pilot evaluation report

Short video interviews to students involved in the Pilot

ITHEN Methodological Guidelines

ITHEN'e katıl

bizi takip edin

ITHEN'e katıl

bizi takip edin