Pregled projekta

Kaj je ITHEN?

Kontekst

V Evropi, kljub uradnim poskusom vzpostavitve rednih poti, ki se začnejo v TVET-institucijah (v Italiji ITS) in nadaljujejo s tretjim letnikom in diplomo, ta povezava še ni sistematizirana. Le redke TVET-institucije dodelijo ECTS za svoje module, zaradi česar univerze težko priznajo njihove izpite. Na ta način nehote silijo diplomante TVET-institucij, ki želijo nadaljevati študij, da začnejo študirati od začetka. To jih odvrača, saj zahteva ogromno dodatnega časa.

Le specifični sporazumi med TVET-institucijami in univerzami omogočajo to priznavanje, ki pa je pogosto le delno in zahteva nekatere integracije.

Fondazione ITS JobsAcademy (Italija), Institut Escola del Treball (Španija), Institut de Vic (Španija) so med TVET- institucijami, ki so sklenili sporazume z univerzami (kot je projektni partner Universidade Atlantica ‒ Instituto Universitário (Portugalska)), da priznajo ECTS in omogočijo študentom dokončanje prvostopenjskega ali magistrskega študija z dodatnimi 1 do 3 letniki študija.

Ta sistem se je izkazal za zelo učinkovitega in ga je treba sprejeti v širšem geografskem obsegu, da postane srednjeročna običajna praksa in ‒ upajmo ‒ dolgoročno uradno sistematiziran z ustreznimi politikami.

Premagajte vrzel v spretnostih

s katerimi se srečujejo študentje, ki želijo delati v mednarodnem poslovnem okolju. Razvit in preizkušen bo niz namenskih metodologij in tehnik, usposobljeni bodo tudi učitelji, tako da bodo naši skupni mednarodni učni načrti spodbujali razvoj ključnih podjetniških in kulturnih kompetenc.

Vzpostavite sinergijo med univerzami in TVET-institucijami

ki bo olajšala prehod med različnimi tečaji in EQF stopnjami (iz EQF 5 na 6 in 7), s čimer se bodo povečale možnosti za učenje in zaposlitev študentov TVET-institucij in celotne Evrope.

Povezati visokošolsko tehniško izobraževanje s trgom.

Z vključitvijo predstavnikov trga v vse faze načrtovanja in izvedbe novih skupnih mednarodnih tečajev lahko tehniško izobraževanje na področju trženja in managementa izpolni zahteve današnjega mednarodnega trga dela.

Doizobraževanje (upskill) učiteljev.

Omogočeno jim je, da uspešno prispevajo k razvoju podjetništva in kompetenc kulturne zavesti med svojimi učenci.

Specifični cilji

Namen in cilji

Glavni cilj projekta ITHEN je vzpostaviti strateško in strukturirano sodelovanje med evropskimi in neevropskimi univerzami na eni strani ter poklicnimi izobraževalnimi ustanovami, ki zagotavljajo visokošolsko tehniško izobraževanje. Namen je tudi ustvariti mrežo za razvoj skupnih mednarodnih tečajev in srednjeročno ustanoviti Evropsko univerzo.

Kdo sodeluje?

Ciljna populacija

0
učiteljev partnerskih TVET-institucij in univerz se udeleži kratkotrajnega skupnega usposabljanja v Kopru oz. drugih dejavnosti.
> 0
dekanov in učiteljev s TVET-institucij in univerz, predstavnikov malih in srednjih podjetij (MSP) ter trgovskih organizacij, študentov, predstavnikov pridruženih partnerjev, javnih uslužbencev in drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih zainteresiranih strani bo sodelovalo na multiplikativnih dogodkih projekta.
0
študentov iz IVic, Atlantica, JAC, MSKU, UP in IET bo sodelovalo pri lokalnem pilotu.
0
novih članov mreže poklicnega izobraževanja in usposabljanja, univerze, gospodarske zbornice, javni organi, korporacije in mednarodne organizacije iz Evrope in sveta se bodo formalno pridružili mreži.
0
pridruženih partnerjev bo obveščenih o vseh glavnih dejavnostih in rezultatih projekta.
0
MSP ali neprofitnih organizacij se bo vključilo v poglobljene razgovore. Od njih se prijazno pričakuje tudi koristne povratne informacije.

Pridružite se ITHEN

Follow us

Pridružite se ITHEN

Follow us