Projenin Genel Görünümü

ITHEN nedir?

İçerik

Avrupa’da, teknik mesleki eğitim (TVET) veren kurumlardan eğitimine başlayan öğrencilerin (İtalya ITS’de), üçüncü yıllarında lisans derecesi eğitimlerine devam etmesini sağlayan yolların oluşturulmasına dönük resmi girişimlere rağmen, bu bağlantı henüz sistematize edilmemiştir. Sadece birkaç TVET, verdikleri modüller için AKTS atamış durumdadır. Bu durum üniversitelerin teknik mesleki eğitim sınavlarını tanımasını zorlaştırmakta, bu nedenle eğitimlerine devam etmek isteyen TVET mezunlarını lisans eğitimine en baştan başlamaya zorlamaktadır. Sonuç olarak TVET mezunu öğrencilerin gereken muazzam ek zamandan dolayı cesareti kırılmış durumdadır. .

Sadece aralarında özel anlaşma olan kurumlarda, TVET’lerde alınan eğitimler üniversiteler tarafından tanınsa da, bu sistem tam anlamıyla oturmamış olup  ve bazı entegrasyonlar gerektirmektedir.

Fondazione ITS JobsAcademy (İtalya), Institut Escola del Treball (İspanya), Institut de Vic (İspanya), AKTS’leirn tanınması ve etkinleştirilmesi için bir takım üniversitelerle (örneğin proje ortağı e: Atlântica – Instituto Universitário – Portekiz gibi) anlaşmalar gerçekleştiren TVET’ler arasındadır. Bu kapsamda öğrenciler, 1-3 yıllık ek bir çalışma ile lisans veya yüksek lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedir.

Bu sistemin çok etkili olduğu kanıtlanmış olsa da orta vadede genel kabul gören bir uygulama haline gelmesi için daha geniş bir coğrafi ölçekte benimsenmesi ve uzun vadede özel politikalarla resmi olarak sistemleştirilmesi gerekir.

Beceri Boşluğunun Üstesinden Gelmek

Uluslararası iş ortamlarında çalışmak isteyen öğrencilerin karşılaştığı beceri eksiklikleri tespit edilecektir. Buna göre bir dizi özel metodoloji ve teknik geliştirilip test edilerek öğretmenler eğitilecektir. Böylece ortak uluslararası müfredat, temel girişimcilik ve kültürel farkındalık yeterliliklerinin gelişimini teşvik edecektir.

Establish a synergy between Universities and TVETs synergy

Üniversiteler ve TVET’ler arasında sinerji oluşturularak farklı AKÇ (Avrupa Kalifikasyon Çerçevesi) düzeyindeki kurslar ve dereceler (AYÇ 5’ten 6 ve 7’ye) arasındaki geçiş kolaylaştırılacak, böylece öğrencilerinin öğrenme ve iş fırsatları artacaktır.

Connect technical higher education with the market.

Yeni ortak uluslararası kursların tasarımı ve sunumunun tüm aşamalarına endüstri temsilcilerini dahil ederek teknik yüksek öğrenim ile endüstri arasındaki ilişki tesis edilecektir. Böylece, pazarlama ve işletme yönetimi alanlarındaki teknik eğitim, günümüzün uluslararası iş piyasasının gereksinimlerini karşılayabilecek duruma gelecektir.

Eğiticilere üst beceriler kazandırılması

Eğiticilerin, öğrenciler arasında girişimcilik ve kültürel farkındalık yeterliliklerinin geliştirilmesine başarılı bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamak.

Spesifik amaçlar

Amaçlar ve hedefler

I-THEN’in temel amacı, Avrupa’da bulunan ve diğer üniversiteler ile teknik yüksek öğrenim veren TVET’ler arasında stratejik sistematik işbirlikleri kurarak, uluslararası teknik içerikli ortak kursların geliştirilmesi için bir ağ oluşturmaktır. Ayrıca, orta vadede belirtilen konseptte çalışan bir Avrupa Üniversitesi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Kimler katılıyor

Hedef

0
Projeye katılım gösteren TVET'lerde ve üniversitelerde çalışan 32 eğitici Slovenya, Koper'deki Kısa Dönemli Ortak Personel Eğitim Etkinliğine ve diğer etkinliklere katılacak
> 0
TVET, üniversitelerin dekanları, eğiticileri ve öğrencileri ile KOBİ'lerin ve ticaret kuruluşlarının, ilgili ortakların temsilcileri, kamu yetkilileri ve diğer ulusal/bölgesel/yerel paydaşlar olmak üzere 250'den daha fazla bir katılımcı projenin çarpan etkinliklerine katılacaklardır.
0
IVic, Atlantica, JAC, MSKU, UP, IET kurumlarında eğitim gören 140 öğrenci, yerel uygulamaya katılacaktır.
0
Toplam 10 adet yeni TVET, üniversite, ticaret odası, kamu kurumu, Dünya ve Avrupa'da faaliyet gösteren şirketler ve uluslararası organizasyonlar bu ağa resmi katılım gösterecektir.
0
10 ortak partnerin tamamı bütün aktiviteler ve projenin sonuçları konusunda bilgilendirilecektir.
0
40 KOBİ ve kar amaçlı olmayan organizasyon derinlemesine görüşmelerle dahil edilecek ve önemli geri bildirimler vermesi istenilecektir.

ITHEN'e katıl

bizi takip edin

ITHEN'e katıl

bizi takip edin