ITHEN ağının gelişmesi için anlaşma

Entelektüel çıktı 2

İçerik

Projenin entelektüel çıktısı, Teknik Yüksek Öğrenime ve özellikle uluslararası pazarlama ve işletme yönetimi alanlarına odaklanan bir Uluslararası TVET ve Üniversiteler Ağı kurma ihtiyacına cevap verecektir.

Entelektüel Çıktı 2’nin amacı, küçük ölçekli çevrimiçi bir platformu ortak ve eşzamanlı bir şekilde kullanarak, genişletilmiş ITHEN Ağı içinde işbirliği yöntemlerini tanımlamaktır. Ana sonuç, Avrupa ve dünya çapındaki TVET’leri ve üniversiteleri daha geniş bir TVET ve Üniversiteler ağında birleştirecektir. Ayrıca, ITHEN’e kayıtlı öğrencilerin 2 yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra farklı ülkelerde üniversite diploması almalarını sağlayacak bir anlaşmanın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Bu Çıktının faaliyetleri aynı zamanda Şirketler, Ticaret Odaları, Teknoloji Parkları, Kuluçka Merkezleri, Kamu Kurumları ve Uluslararası Kuruluşlar ile iletişim kurmak ve bu kuruluşlarla iletişim kurmak için de faydalı olacaktır.

Yenilik, EQF 5, 6 ve 7 seviyeleri arasındaki güçlü bağlantı ile temsil edilir. ITHEN Ağı tarafından yürütülen tüm ortak uluslararası kurslara katılan öğrenciler, iki yıl içinde bir EQF 5 diploması alacaktır. Ayrıca, ITHEN Üniversiteleri ile işbirliği sayesinde, eğitim sürelerine sadece bir yıl daha ekleyerek bir son yıllarında EQF 6 dersine katılarak lisans derecesi alma  fırsatına sahip olacaklardır. Bu durum, EQF5 kursu sırasında verilen kredilerin otomatik olarak tanınması sayesinde mümkün olacaktır. EQF6 derecesi ile öğrenciler eğitimlerine devam edebilecek ve bir EQF7 derecesi elde edebileceklerdir.
 
Bu süreç uluslararası bağlamda gerçekleştirilecektir. Ana projenin hedeflerinden biri olan eğitim sertifikaları , I-THEN ağına resmi olarak katılacak olan tüm TVET’ler ve üniversiteler tarafından otomatik olarak tanınacaktır, böylece öğrenciler istedikleri bir ülkede eğitimlerine başlamakta özgür olacakları gibi eğitimlerine başka bir ülkede devam edebilecektir. 

Faydalar

Tahmin edilen etki

Anlaşmayı imzalayacak üniversiteler ve TVET’ler, verdikleri eğitimi geliştiriecekler, öğrencilerine en az 10 farklı ülkede eğitim görme ve staj yapma fırsatı sunacaklardır. Öğrenciler, EQF 5 yeterliliği elde ederek ve istedikleri takdirde eğitimlerine Avrupa Birliği üyesi üniversitelerden birinde devam edebilecektir

ITHEN’in uluslararası kurslarına kayıtlı öğrenciler, birçok Avrupa ve Avrupa dışı ülkede müfredat stajı yapma fırsatına sahip olacaklar.

FREE to download

Products

Installed and functioning online collaboration tool

platform Accessible only to ITHEN partners

Needs assessment and requirement analysis for digital tool

Needs assessment and requirement
analysis for digital tool

List of associated partners of the I-THEN network

DOWNLOAD

ITHEN Internal Memorandum of Understanding

DOWNLOAD

ITHEN'e katıl

bizi takip edin

ITHEN'e katıl

bizi takip edin